Biofilter

Art: 42198

Publicerades: 2013-10-11

Filstorlek:

Ett biofilter kan användas till att filtrera vätska från spill vid påfyllning av sprutan. I infobladet får du reda på hur ett biofilter kan anläggas.

Hämta materialet

Beställ eller ladda ned materialet:

I Internet Explorer, högerklicka och välj "Spara som..."

Beställning

Fyll i nedanstående formulär så skickas materialet till dig.

Beställningsmottagare:

JP's Lager och E-butik

info@jpslager.se

08-42500480

Paketuppgifter

Adressuppgifter