• Aktuellt »
  • Uppdaterad lista med preparat som har användningsvillkor

Uppdaterad lista med preparat som har särskilda användningsvillkor

Uppdaterad lista med preparat som har särskilda användningsvillkor

Nu finns en uppdaterad lista där Säkert växtskydd har samlat alla preparat som har fått särskilda användningsvillkor vid godkännandet.

Nytt sedan november 2016 är att Kemikalieinspektionen inte längre beslutar om villkor för permanent bevuxna skyddszoner i produktgodkännanden för växtskyddsmedel. Tidigare har sådana skyddszoner beslutats för att minska risken för ytavrinning. För de produkter som idag är godkända med villkor för skyddszon gäller att företagen kan ansöka om villkorsändringar för sina produkter. Då gäller de nya villkoren när produkter med ny märkning kommer ut på marknaden. För de produkter som redan finns på marknaden gäller vad som står på förpackningen. När nya produkter godkänns kommer villkoret inte längre finnas med och därför så småningom fasas ut. Nästan alla produkter som tidigare hade detta krav i sitt godkännande har fått villkoret ändrat efter ansökan om villkorsändring från företaget men fortfarande är de flesta förpackningarna som finns på marknaden märkta med de gamla villkoren. Då gäller de villkor som står på förpackningen. KemI och Jordbruksverket har uppmärksammats på problemet.

Listan är aktuell vid publicering och därför kan villkoret om 10 m bevuxen skyddszon komma att tas bort från ytterligare preparat när ansökan om villkorsändring går igenom. 

Du hittar användningsvillkoren på etiketten till preparatet eller i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Tänk dock på att etiketten alltid gäller i första hand!

Du kan ladda ner listan här.

Preparatlista 2017

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress. Klicka på "Börja" om du vill börja prenumerera, och "Avsluta" om du vill sluta prenumerera.

Felmeddelande

Prenumerationen är påbörjad!