• Aktuellt »
  • Snart 26 november - nya regler för funktionstest

Snart 26 november – nya regler för funktionstest

Snart 26 november – du har väl inte glömt att sprutan ska funktionstestas?

Den 26 november träder de nya reglerna i kraft vad gäller funktionstest för sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel. Det betyder att du, efter detta datum, måste kunna visa upp ett godkännande av sprutan när du ska använda den.

Din spruta godkänns för användning av Jordbruksverket efter att du skickat in ett protokoll från ett test som är utfört av behörig funktionstestare. Protokollet ska uppvisa att sprutan uppfyller de krav som ställs för godkännande. Det går bra att testa sprutan efter 26 november, det viktiga är att den är godkänd när den används. Kom ihåg att sprutan därefter ska testas vart tredje år.

Läs mer om funktionstest här.

Läs mer om reglerna och ansökan på Jordbruksverkets hemsida.

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress. Klicka på "Börja" om du vill börja prenumerera, och "Avsluta" om du vill sluta prenumerera.

Felmeddelande

Prenumerationen är påbörjad!