• Aktuellt »
  • Säker växtskyddshantering i växthus

Ny skrift: Säker växtskyddshantering i växthus

Uppdaterad skrift: Säker växtskyddshantering i växthus

Nu finns en ny version av Säkert växtskydds skrift ”Säker växtskyddshantering i växthus” färdig för beställning och nedladdning.

Skriften handlar om hantering av växtskyddsmedel i växthus och du kan bland annat läsa om hur du undviker läckage, om skyddsutrustning och hur du utför sprutarbetet effektivt. En säker hantering av växtskyddsmedel är viktig för att skydda miljön och hälsan. 

Här kan du ladda ner eller beställa ”Säker växtskyddshantering i växthus”. 


Säker växtskyddshantering i växthus

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress. Klicka på "Börja" om du vill börja prenumerera, och "Avsluta" om du vill sluta prenumerera.

Felmeddelande

Prenumerationen är påbörjad!