Funktionstest av sprutor

Funktionstest av sprutor

Nu införs obligatoriska funktionstest för alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel. Första gången du sprider växtskyddsmedel efter 26 november 2016 måste du använda en spruta som är testad och godkänd av Jordbruksverket.

För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan måste du skicka in ett protokoll från ett test som är utfört av en behörig funktionstestare och som visar att sprutan uppfyller kraven. Sprutan ska därefter testas vart tredje år. Ta kontakt med en testare så fort som möjligt för att bestämma tid för test.

Läs mer här. 

Jordbruksverket är ansvarigt för reglerna och kan svara på frågor, kontaktuppgifter finns på deras hemsida.

Lantbruksspruta med bom

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress. Klicka på "Börja" om du vill börja prenumerera, och "Avsluta" om du vill sluta prenumerera.

Felmeddelande

Prenumerationen är påbörjad!