Nyhetsarkiv

 • Sortering:

  Publicerat

 • Ta en titt på Jordbruksverkets nya lista över bifarliga preparat och se vad som gäller för just dig som använder växtskyddsmedel.

 • Säkert växtskydd bjuder in till en kurs med fältvandring för att prata om hur vi kan minska riskerna för läckage av diflufenikan i våra vattendrag

 • Prosulfokarb som verksamt ämne ingår i flera preparat som är aktuella att använda just nu för att bekämpa ogräs i höstsäden. Men den har också den otrevliga egenskapen att kunna driva iväg långt och orsaka skador på grödor i närheten.

 • Säkert Växtskydd ställde ut på Borgeby och Brunnby lantbrukardagar. Vi diskuterade bland annat säker hantering av växtskyddsmedel, sprutjournaler och funktionstest av spruta. Därtill demonstrerade vi också sluten påfyllning med våra demoex av easyFlow och ezy-connect. Läs gärna mer om våra mässdagar!

 • I broschyren kan du läsa om sådant som är bra att veta när du använder växtskyddsmedel.

 • Jordbruksverket med nytt informationsblad om olika preparats karenstider i jordbruket.

 • Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittar man ibland rester i vattendrag. Läs mer om vad man kan göra åt det i en ny broschyr från Jordbruksverket.

 • Nu finns listor för avdriftsreducerande utrustning för bom- och fläktspruta. Ta en titt!

 • Säkert växtskydd har uppdaterat listan över preparat som har fått särskilda användningsvillkor vid godkännandet.

 • Jordbruksverket har tagit fram en uppdaterad affisch om herbicidresistens

 • Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för vad kommunerna ska tänka på när de handlägger tillståndsärenden. Här står många saker som kan vara bra att känna till för dig som behöver använda växtskyddsmedel på platser som kräver tillstånd.

 • Hjälpredan har uppdaterats inför behörighetskurserna och finns att beställa via Säkert växtskydds hemsida.

 • Jordbruksverket har tagit fram en lista med förteckning över karenstider för de preparat i jordbruksgrödor som har krav på karens.

 • Jordbruksverket har tagit fram en ny app som gör det enklare att fylla i och hålla ordning på uppgifterna i sprutjournalen. Genom att använda appen är det lättare att se till att all information fylls i och att alla uppgifter blir korrekta.

 • Säkert växtskydd hade en välbesökt monter under året upplaga av Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar. Många var intresserade av avdriftsreducerande munstycken och det blev flera diskussioner om skyddsutrustning och hur man anlägger en biobädd.

 • Kom till oss och prata växtskydd på årets upplaga av Brunnby Lantbrukardagar. I vår monter får du veta mer om avdriftsreduktion, skyddsutrustning, biobädd och påfyllning av sprutan.

 • Under våren har två nya regler kommit som gäller användning av växtskyddsmedel. Reglerna rör växtskyddsmedel för nedvissning eller ogräsbekämpning i spannmål och olika växtskyddsmedel med samma verksamma ämne.

 • Välkommen till Säkert växtskydds monter under årets Borgeby Fältdagar. Vi informerar om allt från skyddskläder till avdriftsreducerande utrustning.

 • Under torsdagen kom besked från Jordbruksverket att det är möjligt att tillämpa nya användarvillkor, trots gammal etikett, när det gäller det borttagna kravet på 10 m bevuxen skyddszon mot vatten och vattendrag.

 • Nu finns en uppdaterad lista där Säkert växtskydd har samlat alla preparat som har fått särskilda användningsvillkor vid godkännandet. Villkoren innebär att viss teknisk utrustning ska användas tillsammans med preparatet.

 • Nu finns en ny version av Säkert växtskydds skrift ”Säker växtskyddshantering i växthus” färdig för beställning och nedladdning.

 • Den 26 november träder de nya reglerna i kraft vad gäller funktionstest för sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel. Det betyder att du, efter detta datum, måste kunna visa upp ett godkännande av sprutan när du ska använda den.

 • Nu införs obligatoriska funktionstest för alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel. Första gången du sprider växtskyddsmedel efter 26 november 2016 måste du använda en spruta som är testad och godkänd av Jordbruksverket.

 • Nu har reglerna i Sverige ändrats för de som har en behörighetsutbildning för växtskyddsmedel från annat EU-land.

 • Inför sprutsäsongen 2016 kom det nya krav på hantering och användning av växtskyddsmedel, skyddsavstånd och sprutjournal. Här kan du se den sammanställning av dessa som Säkert Växtskydd delade ut på Borgeby.

 • Nu finns en uppdaterad version av listan på preparat som har särskilda tekniska eller praktiska användningsvillkor. Vi gjorde en uppdatering och delade ut denna på Borgeby Fältdagar.

 • Nu finns en uppdaterad lista på vilka preparat som har fått tekniska och praktiska användningsvillkor som innebär att du som odlare behöver vara extra uppmärksam. Dessutom har listorna för avdriftsreducerande utrustning för både bomspruta och fläktspruta uppdaterats. Missa inte att använda appen Hjälpredan i din mobil eller surfplatta, även den innehåller de senaste uppgifterna!

 • Från den 1 februari gäller nya regler för sprutjournaler. Säkert växtskydd har gjort två stycken sprutjournaler som du kan använda för att vara säker på att uppfylla lagkraven. Du kan ladda ner och fylla i direkt i din dator eller skriva ut och ta med dig ut i fält. En sprutjournal är uppdelad per datum och en per plats/skifte. Du väljer själv vilken version som passar dig bäst!

 • Från nu på måndag den 1 februari gäller nya regler för sprutjournaler. Den nya föreskriften innebär ökade krav på anteckning i sprutjournalen för dig som använder växtskyddsmedel i växthus eller på andra platser än i fält. Men det blir lägre krav för dig som sprutar i fält. Tänk på att all yrkesmässig bekämpning ska dokumenteras, även om den inte sker med en traktorspruta.

 • Hjälpredan för bomspruta och fläktspruta finns nu i nya uppdaterade versioner, anpassade efter Naturvårdsverkets nya föreskrifter om spridning.

 • Nu finns uppdaterade listor med avdriftsreducerande utrustning.

 • Borgeby Fältdagar 2015 slog besöksrekord och många passade på att besöka Säkert Växtskydds och Arbetsmiljöverkets monter. Här fick de veta mer om säker hantering av växtskyddsmedel och vilken skyddsutrustning man bör använda. Intresset var stort, både för informationsmaterial och för övningen med ryggspruta där man bland annat får reda på hur mycket växtskyddsmedel man spiller på sig.

 • Besök oss på Borgeby Fältdagar 2015!

 • Bra skyddsutrustning skyddar din hälsa vid bekämpningsarbete. Men det är inte alltid lätt att veta vilken skyddsutrustning man ska välja. Här ger Säkert Växtskydd och Arbetsmiljöverket dig råd på vägen.

 • Säkert växtskydd lanserar en ny lista med preparat som har användning av avdriftsreducerande utrustning som villkor. Listan kommer att uppdateras två gånger per år.

 • Hur kan man utforma ett uppsamlingssystem i en konventionell odling av krukväxter eller grönsaker? Vilken skötsel krävs? Och vad kostar det? De svaren finns i Säkert Växtskydds nya material om uppsamlingssystem för växthusodling. Ett fungerande system minskar riskerna för läckage av växtnäring och ger ekonomiska besparingar i form av minskade kostnader.

 • Nu finns massor av bra tips och råd om din hantering av växtskyddsmedel samlat i en katalog. Säkert Växtskydd och LRF har tagit fram ett nytt material som innehåller allt ifrån skyddsutrustning och påfyllning av sprutan till vad man ska tänka på i fält, såsom skyddszoner och dräneringsbrunnar.

 • Nu är listorna med avdriftsreducerande utrustning uppdaterade med förändringar och ny utrustning.

 • Klicka dig fram i vårt nya interaktiva material och läs om olika spridningsvägar för växtskyddsmedel till den omgivande miljön, vilka objekt som ska visas hänsyn vid sprutning och vad du kan göra för att gynna nyttodjur.

 • Vill du veta mer kring hur och varför en sprutjournal ska fyllas i? Nu finns det möjlighet att på ett lätt sätt snabbt få koll på journalen.

 • Nytt material om särskilt avdriftsreducerande utrustning finns nu i Säkert växtskydds bibliotek.

 • Från och med den 2 januari 2015 börjar de nya reglerna att gälla.

 • Från och med 1 januari 2015 ska syfte med växtskyddsbehandlingar antecknas. Säkert växtskydd har uppdaterat sin sprutjournal med en ny rad för detta.

 • En ny rapport från CKB och Havs- och vattenmyndigheten visar att gränsvärdena för tjänligt dricksvatten överskreds i ett flertal av de prover som tagits i skånska ytvatten under perioden 1983-2014. Detta kan påverka möjligheten att använda ytvatten som dricksvattentäkter.

 • Halterna av bekämpningsmedelsrester i grundvatten åren 1986-2014 har undersökts i en ny rapport från CKB och Havs- och vattenmyndigheten.

 • En ny studie visar att appliceringstekniken för biologiska bekämpningsmedel kan förbättras.

 • På Borgeby fältdagar i somras kunde besökarna i Säkert växtskydds och Arbetsmiljöverkets monter testa att spruta med ryggspruta för att se hur stor vätskemängd de egentligen spred och hur mycket av vätskan som kom på dem själva.

 • Om du använder preparat med karenstid måste skördedatum dokumenteras.

 • Välkommen till vår monter på Brunnby lantbrukardagar den 2-3 juli. Pröva att fylla på en spruta utan att spilla på dig själv eller på marken. Lyckas du?

 • Kom till vår och Arbetsmiljöverkets monter T1 på Borgeby fältdagar.

  1. >