• Aktuellt »
  • Inbjudan kurs med fältvandring om diflufenikan!

Inbjudan till kurs med fältvandring om diflufenikan!

Följ med Säkert växtskydd på kurs med fältvandring i Skåne!

Diflufenikan – en luring i vattendragen

Hur minskar vi risken för läckage?

 

När? Onsdag 21 november -18, kl 9.45 – ca 15.00

Var? Löderups strandbad samt på Södergård

Kursen är kostnadsfri, men deltagarna betalar sin lunch

 

09.45 Välkomstfika

10.00 Introduktion (Säkert Växtskydd, Agneta Sundgren, LRF)

10.10 Mätvärden från ytvatten (Jenny Kreuger, Mikaela Gönczi, SLU)

11.00 Hur ska vi minska läckagen? (Mats Allmyr, KemI; Rikard Andersson, Jordbruksverket)

11.30 Diskussion

12.00 Lunch (deltagarna betalar själva, 165 kr + moms)

13.00 Presentation av Södergård (Martin Andersson, Södergård)

13.20 Behandlingar av ogräs, riskpunkter, ogrässtrategier (Rikard Andersson, Jordbruksverket)

14.30 Sprutdemo (Martin Andersson, Södergård; Christer Johansson, Jordbruksverket)

15.00 Avslutning

 

Anmälan senast 9 november till lena.andersson@jordbruksverket.se

Uppge: namn, adress, telnr, personnr och ev företag

Viktigt: Ange om du tänker äta lunch på Löderups strandbad (165 kr + moms) samt om du tänker delta både på förmiddagen och på eftermiddagen. Om du bara vill vara med på fältdelen, så kan du ansluta direkt vid Södergård.

 

Adresser: Löderups strandbad, Södra strandbadsv, 40, Löderup

Södergård, Norra strandbadsv. 282, Löderup

(det är 3,6 km mellan de två olika platserna)

DiflufenikanFoto: Rikard Andersson

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress. Klicka på "Börja" om du vill börja prenumerera, och "Avsluta" om du vill sluta prenumerera.

Felmeddelande

Prenumerationen är påbörjad!