Uppdaterad Hjälpreda för lantbruksspruta med bom

Uppdaterad Hjälpreda för lantbruksspruta med bom

Hjälpredan har uppdaterats inför höstens behörighetskurser och finns inom kort att beställa via Säkert växtskydd. Innehållet är detsamma men informationen har förtydligats för att den ska vara mer lättläst och enklare och hitta i.

För att förtydliga Hjälpredan för lantbruksspruta med bom har vi placerat om information och förklaringar till början av häftet. Hjälpredan har fått en innehållsförteckning så att det ska gå lätt att hitta till aktuellt avsnitt. Flikarna finns kvar för att du direkt ska kunna hitta rätt i tabellerna. Nu finns också exempeltabeller för munstycken med avdriftsreduktion, då sådan utrustning blir vanligare.

Hjälpreda för fläktspruta i fruktodling ser ut som tidigare.

Här kan du beställa Hjälpredorna:

Hjälpreda - bomspruta

Hjälpreda - fläktspruta


Hjälpredan 2017Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress. Klicka på "Börja" om du vill börja prenumerera, och "Avsluta" om du vill sluta prenumerera.

Felmeddelande

Prenumerationen är påbörjad!