• Aktuellt »
  • Nu kommer besked - du får tillämpa nya användningsvillkor trots gammal etikett

Nu kommer besked - du får tillämpa nya användningsvillkor trots gammal etikett

Nu kommer besked – du får tillämpa nya användarvillkor trots gammal etikett

Under torsdagen kom besked från Jordbruksverket att det är möjligt att tillämpa nya användarvillkor, trots gammal etikett, när det gäller det borttagna kravet på 10 m bevuxen skyddszon mot vatten och vattendrag.

Sedan årsskiftet, när kravet om 10 m bevuxen skyddszon togs bort av Kemikalieinspektionen, har det rått oklarheter kring om man som odlare måste följa villkoren på etiketten eller de nya beslutade villkoren. Särskilt knepigt har det blivit i frågan om miljöersättningar, och hur man söker utbetalning när man har ett åtagande om skyddszon men bekämpningen sker från en förpackning med gammal märkning. Men nu har Jordbruksverket beslutat att man inte gör fel om man tillämpar de nya beslutade användarvillkoren, trots att de inte finns i produktens märkning. Om man följer de villkor som står på etiketten så gör man inte heller fel.

De företag som har preparat som berörs av villkorsändringen har haft möjlighet att ansöka om ändring för sina produkter. Alla som ansökt har fått beviljat.

Var dock uppmärksam på att några preparat fortfarande har kvar villkoret om 10 m bevuxen skyddszon mot vatten och vattendrag:
Banjo 500 SC
Danitron 5 SC
Lentagran WP
Mistral

Jordbruksverket skriver, i korthet:

  • De lantbrukare som tillämpar de nya produktvillkoren som beslutats gör inget fel, även om det står något annat på etiketten på preparatet. Kontrollerna för tvärvillkor och miljöersättning kommer att ta hänsyn till det. Du riskerar inte att få avdrag på tvärvillkoren och behöver inte dra tillbaka din begäran om utbetalning för miljöersättning för skyddszon när du använder dig av de nya produktvillkoren.
  • Det är heller inte fel att fortsätta följa de villkor som står på etiketten.

När det gäller växtskyddsmedel som har haft krav på bevuxen skyddszon är det viktigt att kontrollera villkoren. Några preparat har ännu kvar villkoret eftersom vissa firmor av olika anledningar har valt att inte ansöka om villkorsändring.

Läs hela pressmeddelandet från LRF

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress. Klicka på "Börja" om du vill börja prenumerera, och "Avsluta" om du vill sluta prenumerera.

Felmeddelande

Prenumerationen är påbörjad!