Aktuellt

Aktuellt från Säkert växtskydd

Här listar vi nyheter från Säkert växtskydd. Vill du prenumerera på dem anmäl dig via knappen prenumerera.

 • Ny affisch om herbicidresistens

  2017-12-21

  Jordbruksverket har tagit fram en uppdaterad affisch om herbicidresistens

 • Ny vägledning från Naturvårdsverket

  2017-12-19

  Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för vad kommunerna ska tänka på när de handlägger tillståndsärenden. Här står många saker som kan vara bra att känna till för dig som behöver använda växtskyddsmedel på platser som kräver tillstånd.

 • Hjälpreda 2017

  2017-10-09

  Hjälpredan har uppdaterats inför höstens behörighetskurser och finns inom kort att beställa via Säkert växtskydd. Innehållet är detsamma men informationen har förtydligats för att den ska vara mer lättläst och enklare och hitta i.

 • Lista med karenstider för jordbrukspreparat

  2017-09-04

  Jordbruksverket har tagit fram en lista med förteckning över karenstider för de preparat i jordbruksgrödor som har krav på karens.

 • App sprutjournal

  2017-09-04

  Jordbruksverket har tagit fram en ny app som gör det enklare att fylla i och hålla ordning på uppgifterna i sprutjournalen. Genom att använda appen är det lättare att se till att all information fylls i och att alla uppgifter blir korrekta.

 • Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar 2017

  2017-07-12

  Säkert växtskydd hade en välbesökt monter under året upplaga av Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar. Många var intresserade av avdriftsreducerande munstycken och det blev flera diskussioner om skyddsutrustning och hur man anlägger en biobädd.

Prenumerera på våra nyheter

Fyll i din e-postadress. Klicka på "Börja" om du vill börja prenumerera, och "Avsluta" om du vill sluta prenumerera.

Felmeddelande

Prenumerationen är påbörjad!