För att växtskyddsmedel inte ska komma ut i omgivande miljö är det viktigt att hålla föreskrivna skyddsavstånd.

Film: Skyddsavstånd
I filmen "Skyddsavstånd" berättar lantbrukaren vad som är viktigt att tänka på när det gäller skyddsavstånd.

Fler inom samma kategori