Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs
alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.