Hjälpredan gör att du i fält enkelt kan väga samman de faktorer som mest påverkar vindavdriften, och få fram ett riktvärde för vilket skyddsavstånd du ska hålla. Hjälpredan innehåller tabeller där man direkt kan utläsa lämpligt anpassat skyddsavstånd vid olika temperaturer, vindstyrkor och inställningar av sprutan.

OBS! I den tryckta Hjälpredan finns ett fel vid tabellerna för Särskild hänsyn:

Siffrorna i tabellen anger skyddsavstånd i meter till fältgränsen.

Rätt version:

Siffrorna i tabellen anger skyddsavståndet i meter till det känsliga området.

Dina uppgifter

Hjälpreda lantbruksspruta med bom
Broschyr