Finns att ladda ner som PDF. Om det händer en olycka med växtskyddsmedel gäller det att handla rätt och snabbt.

Klisterdekaler tillfälligt slut i lager. Som stöd till dig som använder växtskyddsmedel finns nu två klisterdekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand och personolycka. Sätt dekalerna i traktorn eller på sprutan så att de alltid finns med där du behöver dem.