Ett biofilter kan användas till att filtrera vätska från spill vid påfyllning av sprutan. I infobladet får du reda på hur ett biofilter kan anläggas.

2019-06-14 - 2 MB

Finns att ladda ner som PDF. Om det händer en olycka med växtskyddsmedel gäller det att handla rätt och snabbt.

Klisterdekaler tillfälligt slut i lager. Som stöd till dig som använder växtskyddsmedel finns nu två klisterdekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand och personolycka. Sätt dekalerna i traktorn eller på sprutan så att de alltid finns med där du behöver dem.

2019-06-24 - 243 kB

Hjälpredan gör att du i fält enkelt kan väga samman de faktorer som mest påverkar vindavdriften, och få fram ett riktvärde för vilket skyddsavstånd du ska hålla. Hjälpredan innehåller tabeller där man direkt kan utläsa lämpligt anpassat skyddsavstånd vid olika temperaturer, vindstyrkor och inställningar av sprutan.

2019-06-14 - 835 kB

Vid användning av fläktspruta i fruktodling blir beräkningen av anpassat skyddsavstånd lite annorlunda än för spruta med bom.

2019-06-14 - 2 MB

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. De finns i två versioner, den här som du fyller i per datum och en som du fyller i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2019-06-14 - 84 kB

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. Den finns i två versioner, den här som du fyller i per plats/skifte och en som du fyller i per datum. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält. 

2019-06-14 - 118 kB

Sprutjournalen finns i två versioner. Den här fyller du i per datum . Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2019-06-14 - 477 kB

Sprutjournalen finns i två versioner. I denna fyller du i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2019-06-14 - 494 kB