Om det händer en olycka med växtskyddsmedel gäller det att handla rätt och snabbt.

Som stöd till dig som använder växtskyddsmedel finns nu två klisterdekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand och personolycka. Sätt dekalerna i traktorn eller på sprutan så att de alltid finns med där du behöver dem.

2019-06-24 - 192 kB

Hjälpredan gör att du i fält enkelt kan väga samman de faktorer som mest påverkar vindavdriften, och få fram ett riktvärde för vilket skyddsavstånd du ska hålla. Hjälpredan innehåller tabeller där man direkt kan utläsa lämpligt anpassat skyddsavstånd vid olika temperaturer, vindstyrkor och inställningar av sprutan.

OBS! I den tryckta Hjälpredan finns ett fel vid tabellerna för Särskild hänsyn:

Siffrorna i tabellen anger skyddsavstånd i meter till fältgränsen.

Rätt version:

Siffrorna i tabellen anger skyddsavståndet i meter till det känsliga området.

2021-02-02 - 1004 kB

Vid användning av fläktspruta i fruktodling blir beräkningen av anpassat skyddsavstånd lite annorlunda än för spruta med bom.

2020-10-01 - 1 MB

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. De finns i två versioner, den här som du fyller i per datum och en som du fyller i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 583 kB

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. Den finns i två versioner, den här som du fyller i per plats och en som du fyller i per datum. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält. 

2020-10-05 - 589 kB

Sprutjournalen finns i två versioner. Den här fyller du i per datum . Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 586 kB

Sprutjournalen finns i två versioner. I denna fyller du i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 594 kB