Att hantera kemiska växtskyddsmedel i växthus kräver särskild hänsyn.  De eventuella utsläppen blir mer koncentrerade än i fältodling eftersom att mängden växtskyddsmedel som sprutas ut per arealenhet i växthus är högre än i fält.  Läckage i växthus kan ske utan att det först har passerat markprofilen och kan således ha stor påverkan på halten av växtskyddsmedel i ett vattendrag. Läs HIR Skånes faktablad om hur växtskyddsmedel kan läcka ut från växthus och hur du som växthusföretagare kan identifiera läckagevägar. För tips på tekniska lösningar, se faktabladet ”Tekniska lösningar för att undvika kemiska växtskyddsmedelsläckage”.