Läs detta faktablad från HIR Skåne om hur du med hjälp av tekniska lösningar kan minska risken för läckage av kemiska växtskyddsmedel från växthus.