Läckage i växthus kan ske utan att det först har passerat markprofilen och får då stor påverkan på halten av växtskyddsmedel i ett vattendrag. Läs detta faktablad från HIR Skåne om hur du hanterar växtskyddsmedel på ett så säkert sätt som möjligt och om tekniska lösningar för att undvika läckage av kemiska växtskyddsmedel från växthus.