Prosulfokarb ingår i flera viktiga ogräsmedel, men har lätt för att förångas och spridas med vinden. Ämnet har påträffats på svenska frukter och grönsaker, vilket har drabbat odlare hårt. Vid bekämpning i höstspannmål är det därför extra viktigt förhindra oönskad spridning. Nya användarvillkor för höstbekämpning beslutades i maj 2022. Läs detta faktablad om hur du gör.