Den här broschyren från Arbetsmiljöverket beskriver grundskyddet för spruta med bom, ryggspruta, handspruta, fläktspruta och besprutning i växthus.