En biobädd är en utmärkt påfyllningsplats men den kräver underhåll och att den byggs rätt för att fylla sin funktion. 
Broschyren Bygg säkert – biobädd är nu uppdaterad efter de senaste forskningsrönen. Här kan du läsa hur du billigt och enkelt anlägger en biobädd som kan användas som en säker påfyllningsplats. Resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner direkt i biobädden.