En biobädd ska fånga upp rester av växtskyddsmedel och bryta ner dem på plats. För att den ska fungera väl måste man sköta och underhålla den. Hur det görs på bästa sätt lär du dig i detta faktablad.