En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet kan du läsa hur en inklädd biobädd med uppsamling kan anläggas.

Dina uppgifter

Biobädd - inklädd modell med uppsamling
Broschyr