En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet kan du läsa hur en inklädd biobädd med uppsamling kan anläggas.

2019-06-14 - 2 MB

En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet får du veta hur en svensk originalmodell av biobädd kan anläggas.

2019-06-14 - 2 MB

I denna broschyr kan du läsa om sådant som är bra att veta när du ska hantera och använda växtskyddsmedel. 

2019-06-14 - 205 kB

En biobädd är en utmärkt påfyllningsplats men den kräver underhåll och att den byggs rätt för att fylla sin funktion. Lär dig hur du bygger och sköter din biobädd.

2019-06-14 - 814 kB

Få tips på hur du bygger ett säkert och praktiskt förråd för växtskyddsmedel. Saker du bör tänka på är att planera väl, förvara säkert samt att förebygga och förekomma risker.

2019-06-14 - 736 kB

Påfyllning på platta kopplad till gödselbehållare eller annan gjuten platta med uppsamling i tank klassas som säkra påfyllningsplatser. Läs om dimensionering, hållbar konstruktion och annat du bör tänka på för att göra rätt.

2019-06-14 - 683 kB

Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs, och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittar man ibland rester i vattendrag. Läs mer om vad man kan göra åt det i en ny broschyr från Jordbruksverket. 

2019-06-14 - 340 kB

Hur vi hanterar växtskyddsmedel är avgörande för vår omgivande miljö och vår hälsa. I den här katalogen finns tips och idéer om hur du kan förbättra din hantering av växtskyddsmedel och samtidigt spara pengar på en effektivare användning. 

2019-06-14 - 4 MB

Lista över avdriftsreducerande utrustning för lantbruksspruta med bom, bomspruta. Den här kan du använda tillsammans med Hjälpredan för bomspruta. Endast för nedladdning. 

2019-06-14 - 276 kB

Listan över avdriftsreducerande utrustning som du kan använda tillsammans med Hjälpredan för fläktspruta. Endast för nedladdning. 

2019-06-14 - 311 kB

Lista som innehåller alla växtskyddsmedel som har tekniska och praktiska villkor för användning. Endast för nedladdning. OBS! Listan är aktuell vid publicering, kontrollera alltid på etiketten!

2019-06-14 - 111 kB

Hantering av kemikalier i växthus kräver försiktighet så att läckage undviks och därmed skador på miljön. Ett mycket litet kemikaliespill kan förorena en stor mängd vatten.

2019-06-14 - 2 MB

Användning av avdriftsreducerande utrustning möjliggör att de vindanpassade skyddsavstånd som ska hållas kan minskas. Användning av utrustningen är dessutom ett användningsvillkor för en del preparat. Läs mer om avdriftsreducerande utrustning i detta informationsblad.

2019-06-14 - 883 kB

Underhåll och skötsel av sprutan gör att den både fungerar optimalt och håller längre. I skriften får du tips på hur du gör.

2019-06-14 - 2 MB

Med ett väl fungerande uppsamlingssystem för vattnet i växthuset minskar riskerna för läckage av växtnäring till mark och vattendrag. Detta ger också ekonomiska besparingar i form av minskade kostnader för gödsel och vatten. Kunskap om att det förekommer läckage av växtskyddsmedel från växthus till vattendrag ökar betydelsen av att sluta systemen i växthusen. Den här skriften har tagit fasta på hur man kan utforma ett uppsamlingssystem som gör det möjligt att omhänderta det returvatten som uppkommer i samband med vattning till kulturen.

2019-06-14 - 2 MB

Materialet om Växtskyddet och vattnet togs fram för några år sedan men är fortfarande aktuellt idag. Du kan se materialet som en verktygslåda för att plocka idéer eller inspireras till aktiviteter.

2019-07-30 - 8 MB