I filmen berättar lantbrukaren vad som behöver gås igenom vid en egen teknisk översyn av utrustning för att sprida växtskyddsmedel.