Spridning nära dräneringsbrunnar ökar risken för läckage av växtskyddsmedel till vatten. I filmen får du veta vad som är viktigt att tänka på vid bekämpning nära brunnar.