Undersökningar visar att läckage av växtskyddsmedel förekommer från växthus till ytvatten. För att öka kunskapen bland växthusföretag om hur läckage uppstår och kan förhindras erbjuder Greppa Näringen en kostnadsfri rådgivning. Säkert växtskydd har valt att lyfta fram detta rådgivningserbjudande för att hjälpa fler att ställa om till säkrare växthusodling.

I dagsläget finns Greppa Näringens erbjudande i Skåne län, men den planeras bli tillgänglig för hela landet under året. Klara Löfkvist på HIR Skåne är ansvarig för rådgivningen och har hittills träffat 30 företag.
-   Alla rådgivningstillfällen är anpassade efter respektive företags förutsättningar, såsom t.ex. hur mycket kemiska växtskyddsmedel som används, hur odlingssäsongen ser ut och hur växthusen är konstruerade, säger Klara Löfkvist.
Aktivt riskminskningsarbete, såsom tekniska lösningar och att införa säkra rutiner för hanteringen av växtskyddsmedel kan ge resultat. 

För mer information, kontakta Klara Löfkvist på HIR Skåne.
Telefonnummer: 010-476 22 03
Mobilnummer: 010-476 22 03
E-post: klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se

I det senaste numret av Viola går det att läsa om när Säkert växtskydd fick en pratstund med växthusodlaren Johan Seger, som är en av dom som har tagit del av rådgivningen. Läs intervjun i sin helhet här.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer