Mellan åren 2018-2020 bedrevs diflufenikankampanjen i syfte att vända trenden att diflufenikan uppmäts i för höga halter i vattendrag i Skåne . Förra året kom analysresultaten från nationella miljöövervakningen som visade att kampanjens mål att sänka halterna inte hade nåtts. Nu bjuder Säkert växtskydd in lantbrukare till diskussionen om den gångna kampanjen och om möjliga åtgärder framåt för att minska risken att ogräsmedlet fortsätter läcka ut.

I juni 2021 publicerade SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) en sammanställning av data från den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel i ytvatten. Rapporten visade att halterna av diflufenikan (DFF) inte hade minskat i de undersökta vattendragen mellan de tre åren kampanjen pågått och de tre åren innan. Sammanställningen ger bevis för att det är viktigt med fortsatta åtgärder för att hindra att ämnet läcker ut i för höga halter i vattendragen.

Den 3 mars kl. 12.30-14.00  bjuds du som är lantbrukare och användare av DFF  in till ett digitalt seminarium för att

- medverka i utvärderingen av DFF-kampanjens genomförande och resultat
- få tips om hur du kan optimera användningen av DFF och
- få möjlighet att diskutera med såväl experter som kollegor hur vi tillsammans kan nå målet att minska halterna av diflufenikan i vattendragen.

Under seminariet ges föredrag från bl.a. Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Länk till mötet publiceras här på Säkert växtskydds webbsida senast den 2 mars.

Vi vill gärna få en uppfattning om hur många som kommer, anmäl ditt intresse till info@sakertvaxtskydd.se.

Välkommen!

Se Säkert växtskydds kortfilm om DFF-kampanjen här.
Läs minnesanteckningarna från DFF-utvärderingsmötet i september med myndigheter och andra som varit en del av kampanjen här.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer