Skärpta villkor för prosulfokarb

2022-06-03

Reglerna för användning av växtskyddsmedel som innehåller ämnet prosulfokarb skärptes senast 2019. Nu inför Kemikalieinspektionen ännu strängare villkor för att minska risken att ämnet hamnar i andra grödor än de som ska behandlas.

Växtskyddsmedel med prosulfokarb används bland annat vid ogräsbekämpning i stråsäd. Ett problem med ämnet är dock att det lätt förångas och sprids med vinden. Spridningen av medel med ämnet riskerar att hamna på intilliggande frukt- och grönsaksodlingar, som inte får innehålla prosulfokarb. Detta kan i sin tur leda till att odlaren tvingas slänga delar av sin skörd.

 

2019 beslutade Kemikalieinspektionen om nya villkor för produkter som innehåller prosulfokarb. Trots detta har det fortsatt rapporterats om fynd av ämnet på frukt i intilliggande odlingar.
För att minska risken att ämnet hamnar i intilliggande odlingar har Kemikalieinspektionen beslutat att ändra villkoren för användning av medel som innehåller prosulfokarb.


Arbetet med att minska exponeringen av växtskyddsmedlet i närbelägna odlingar med frukt och grönt har bedrivits i dialog med innehavaren av produktgodkännandet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

 

Användningsvillkor (krav):

  • Det måste vara minst 500 meters avstånd till kommersiella frukt- och grönsaksodlingar, där skörd (gäller ätliga delar ovan jord) ska ske samma höst, frånfältet som ska behandlas.
  • Behandla fälten under kväll och natt, mellan kl 18 och 03.
  • Behandla inte fält då temperaturen är över 15 °C.
  • Behandla inte fält när vindhastigheten är över 3 m/s.
  • Använd utrustning som ger minst 90 % avdriftsredukton. (Nytt sedan maj 2022)
  • Kör inte fortare än 8 km/h under behandlingen.

Säkert växtskydds faktablad om prosulfokarb är uppdaterat. Du hittar det i Biblioteket.

 

De ändrade villkoren gäller växtskyddsmedlen Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo. Dessa har fått nya användningsvillkor och nya registreringsnummer.
Preparat med gamla registreringsnummer får användas och lagras till och med 24 november 2023.

Fler nyheter