Under vintern kanske du har en period då växthuset är rensat från växande kulturer. Det är ett bra tillfälle att se över exempelvis bevattnings- och recirkuleringssystem, påfyllningsplats för sprutan och plats för kompost. Här har vi sammanställt de viktigaste läckagevägarna och vad du bör tänka på för att undvika att växtskyddsmedel läcker ut i omgivningen.

Kemikalieläckage från växthus

Att hantera kemiska växtskyddsmedel i växthus kräver särskild hänsyn eftersom de eventuella utsläppen blir mer koncentrerade än i fältodling. Det beror på att mängden växtskyddsmedel som sprutas ut per arealenhet i växthus är högre än i fält. 
Läckage i växthus kan ske utan att det först har passerat markprofilen och får då stor påverkan på halten av växtskyddsmedel i ett vattendrag.

Bild på växthus.

Identifierade läckagevägar från växthus

Läckage uppstår främst vid oförsiktig hantering eller vid olyckshändelser. Risker för läckage kan finnas:

  • i bevattningssystem som saknar uppsamling och recirkulering
  • i recirkulerande system som inte är täta
  • vid rengöring av olika delar i det recirkulerande systemet såsom filter, bevattningsbassänger/cisterner
  • när växtskyddsmedel vattnas ut via bevattningsvattnet
  • när växtskyddsmedel fylls på sprutan
  • vid förvaring av preparat


Recirkulering av bevattningsvatten

Det är viktigt att det recirkulerande systemet kan samla upp och ta hand om allt returvatten, även under perioder som ger mer returvatten. Glöm inte att årligen se över det recirkulerande systemet så att alla anslutningar är täta. Detta är särskilt viktigt när växtskyddsmedel vattnas ut.
Tänk på att tvättvattnet från filter kan innehålla aktiva substanser från kemiska växtskyddsmedel och därför är det viktigt att samla upp det. Antingen ska det ledas tillbaka till returbassängen eller tas om hand för rening.

Kondensvattnet

Kalldimning, och all sprutning med högtryckssprutor, ger hög avsättning på växthusets alla material, som tak och väggar. Kondensvattnet kan innehålla kemiska växtskyddsmedel och behöver därför samlas upp och tas om hand. Antingen kan man återföra det till returvattensystemet, eller om man har uppsamling av regnvatten för bevattning, låta det gå till regnvattenbassängerna.

Komposten och komposthantering

Komposterna som uppstår i växthusproduktion kan innehålla höga halter av kemiska växtskyddsmedel och de behöver förvaras och tas om hand på ett säkert sätt. 
Observera att komposten kan innehålla ämnen med användningsvillkor som medför att kompost och/eller lakvatten inte kan spridas på mark som odlas. 

Påfyllningsplats och spill 

Påfyllning av kemiska växtskyddsmedel får inte göras i växthus om inte eventuellt spill kan samlas upp och tas omhand. Påfyllning kan exempelvis göras på en centralt placerad biobädd eller på en mobil påfyllningsplats där ett spill kan samlas upp och tas omhand på ett säkert sätt.

Fler nyheter

2021-02-05

DFF-kampanjen har pågått i tre år

Diflufenikankampanjen, som riktar sig mot lantbruket i Skåne, har nu pågått under de tre säsongerna 2018-2020. Under de senaste åren har...

Läs mer
2021-02-02

Fel i Hjälpredan

Det har upptäckts ett fel i Hjälpredan för lantbruksspruta med bom. Tyvärr kan vi inte trycka upp nya Hjälpredor, men vill här informera om

Läs mer
2021-01-19

Inga fynd av prosulfokarb i frukt 2020

Under hösten 2017 och 2018 fick två olika äppelodlare sin frukt förorenad av prosulfokarb från intilliggande odlingar där ämnet spridits.

Läs mer