Kemikalieinspektionen har nu beslutat om nya villkor för preparat som innehåller prosulfokarb. Prosulfokarb är ett ämne som lätt förångas och sprids med vinden. Om du behandlar höstspannmål finns det en del att tänka på för att förhindra oönskad spridning.

För att undvika att prosulfokarb hamnar i andra grödor än de som behandlas har Kemikalieinspektionen beslutat att ge preparat nya villkor. Det är viktigt att alla användare hjälps åt att minska riskerna så att substansen, som har stor betydelse i spannmål, får finnas kvar.  
 
De ogräsmedel det gäller är Boxer, Roxy 800 EC, Pro-Opti, Jura och Purelo. Det finns inte många preparat att använda vid höstbekämpning och de här preparaten behövs för att kunna bekämpa bland annat vitgröe. Preparaten är också viktiga för att undvika resistens, men ett problem med dem är att de kan förångas och driva iväg. Särskilt stor är risken om temperaturen stiger efter behandling och om det är torrt. 

Detta är de nya villkoren: 

  • Avdriftsreducerande utrustning 75 % ska alltid användas
  • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Vid spridning på hösten gäller också:

  • Spridning får inte ske närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
  • Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
  • Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
  • Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

Preparat med gamla registreringsnummer får användas till och med 31 juli 2020. Det är bara preparat med gammal etikett som finns att tillgå nu. När preparat med nya registreringsnummer finns på marknaden kommer LRF att behöva söka om de UPMA som finns för Boxer i bland annat lök, rotfrukter och jordgubbar. Det kan innebära att det blir ändrade villkor även för dessa användningsområden.

De nya villkoren har kommit till för att det inte ska bli några fler fall där prosulfokarb driver iväg och hamnar i fel växtslag. Det är därför en bra idé att tillämpa dem direkt. Använd de här preparaten på ett ansvarsfullt sätt så vi får behålla dem och det inte blir problem för dina grannar.

Villkor i andra länder

Många andra länder har infört villkor som begränsar risken med förångning. Både Danmark och Frankrike har krav på avdriftsreducerande utrustning vid behandling. I Danmark finns en kartfunktion som visar om det finns känsliga grödor i närheten. Den finns inte i Sverige men det är alltid bra att ha en dialog med sina grannar. I Frankrike finns villkor på 500-1 000 m skyddsavstånd, i kombination med bland annat att behandling endast får ske på natten.

Jordbruksverket har skrivit ett bra och uppdaterat faktablad om ogräsmedel som innehåller prosulfokarb.

Syngenta har bra information om hur du undviker oavsiktlig spridning.

Fler nyheter

2021-02-05

DFF-kampanjen har pågått i tre år

Diflufenikankampanjen, som riktar sig mot lantbruket i Skåne, har nu pågått under de tre säsongerna 2018-2020. Under de senaste åren har...

Läs mer
2021-02-02

Fel i Hjälpredan

Det har upptäckts ett fel i Hjälpredan för lantbruksspruta med bom. Tyvärr kan vi inte trycka upp nya Hjälpredor, men vill här informera om

Läs mer
2021-01-19

Inga fynd av prosulfokarb i frukt 2020

Under hösten 2017 och 2018 fick två olika äppelodlare sin frukt förorenad av prosulfokarb från intilliggande odlingar där ämnet spridits.

Läs mer