Nu har vi uppdaterat vårt bibliotek med material från HIR Skåne om kemikalieläckage från växthus.

I vintras skrev vi om hur du hanterar växtskyddsmedel i växthus på ett säkert sätt.  Kemiska växtskyddsmedel som hanteras i växthus kräver särskild hänsyn eftersom eventuella utsläpp blir mer koncentrerade än i fältodling. Det beror på att mängden växtskyddsmedel som sprutas ut per arealenhet i växthus är högre än i fält.
Nu finns två nya faktablad i vårt bibliotek, där det ena ger information om vad du bör tänka på för att minska risken för att växtskyddsmedel läcker ut i omgivningen och hur du som växthusföretagare identifierar läckagevägar.
Det andra faktabladet ger praktiska tips på tekniska lösningar för att undvika kemikalieläckage från ditt växthus.
Du hittar broschyrerna i vårt Bibliotek eller genom att söka på "läckagevägar" i sökfältet till vänster.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer