Du läser väl etiketten till de växtskyddsmedel som du använder? Där finns viktig och utförlig information om hur användningen ska gå till. Sedan hösten 2021 innehåller märkningen mer information än tidigare, därför är det viktigt att du läser den noga.

Du som användare ska alltid läsa på och följa instruktionerna i produktens märkning. En produkts märkning består av etikett och bruksanvisning. I Kemikalienspektionens bekämpningsmedelsregister kan du ta del av beslut och villkor gällande olika växtskyddsmedel. Där framgår vilka grödor, vilken dos, antal behandlingar och karenstid som gäller. I det som kallas Beslutsbilaga 3 framgår de användningsvillkor som måste följas. Det kan även finnas andra begränsningar än de som framgår av Kemikalieinspektionens beslut. Till exempel mot vilka växtskyddsproblem och i vilka grödor som produkten kan användas. Eller att det inte får gå för lång tid mellan behandlingarna för att få effekt.

Det kan även finnas begränsningar som hänger ihop med användning av andra växtskyddsmedel. Dels finns regeln om att samma verksamma ämne inte får användas i högre dos än vad som tillåts av det enskilda ämnet (enligt § 35 a i bekämpningsmedelsförordningen). Du själv behöver ta reda på om samma verksamma ämne ingår i flera av de produkter som används.

Det kan också finnas regler om märkning. Dem hittar du antingen i det som kallas Beslutbilaga 2 eller under fliken Märkning i Bekämpningsmedelsregistret och de finns alltid med på etiketten. Där kan man hitta fraser som gäller Särskilda säkerhetsföreskrifter och som kommer från märkningsförordningen (EU) nr 547/2011. 
Hösten 2021 började KemI använda några av dessa fraser för att förtydliga villkor som gäller även andra produkter. De kallas SPo (Säkerhetsföreskrifter för användare), Spe (Säkerhetsföreskrifter som rör miljön), Spa (Säkerhetsföreskrifter som rör god jordbrukarsed). Det finns standardfraser på alla EU-språk i denna förordning.

Ett exempel är SPa 1: För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande SDHI-hämmare (FRAC-grupp 7) mer än 2 gånger per gröda. Detta villkor gäller ett nyligen godkänt betningsmedel.
Ett annat exempel är SPe 1: För att skydda grundvatten får inte andra produkter märkta med att de ger upphov till 1,2,4-triazol användas under samma år, om inte dosen för varje produkt minskas proportionellt baserat på produkternas maximala dos. Detta villkor gäller alla produkter som är märkta med att de ger upphov till metaboliten 1,2,4-triazoler.

Det här förtydligas av produktägaren på etiketten och därför är det viktigt att du  läser etiketten och bruksanvisningen noga.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer