Med avsikten att diskutera utfallet av diflufenikankampanjen och vad vi kan göra för att gå vidare och använda resultatet hålls ett utvärderingsmöte den 1 september klockan 13-16.

Det kommer att ges presentationer från Kemikalieinspektionen, SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB), Jordbruksverkets växtskyddscentral och Spannmålsodlarföreningen. Eftersom det visat sig svårt att minska användningen och uppmätta halter i övervakningsområdena behöver vi diskutera hur vi kan göra för att gå vidare och använda resultatet.
Rapporten där CKB undersökt vilka faktorer som påverkar de viktigaste faktorerna som påverkar uppmätta halter av diflufenikan finns att läsa här.

I inbjudningen hittar du program och mer information.

 

Fler nyheter

2022-01-27

Växthusläckage- för dig som vill boka kostnadsfri rådgivning

Undersökningar visar att läckage av växtskyddsmedel förekommer från växthus till ytvatten. För att öka kunskapen bland växthusföretag om...

Läs mer
2022-01-26

Att tänka på för dig som hanterar halm och gödsel

Pyralider ingår i flera växtskyddsmedel som används för att bekämpa ogräs i såväl spannmål som trädgårdsgrödor. Men rester av dem kan skada

Läs mer
2022-01-14

Länk till webbinarium 18 januari

Den 18 januari kl 13.00 håller Säkert växtskydd ett webbinarium om personlig skyddsutrustning för växtskyddsbehandling i växthus.

Läs mer