Diflufenikankampanjen som pågått mellan 2018 och 2020 har arbetat för att vända trenden att diflufenikan uppmäts i för höga halter i vattendrag i Skåne. 

I våras kom analysresultaten från miljöövervakningen av bekämpningsmedel i ytvatten under 2020. SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) har på uppdrag av Växtskyddsrådet gjort en genomgång av miljöövervakningen och i juni publicerades deras sammanställning. Rapporten nämner att undersökningar från tillsynsprojekt i fält har visat på en utbredd medvetenhet om och förståelse för diflufenikankampanjen bland lantbrukare i Skåne. Dock visar genomgången ingen minskning av användning eller försäljning av diflufenikan i Sverige under perioden. Det syns heller inte någon statistisk skillnad i halter i typområdena eller åarna, mellan de tre åren kampanjen pågått och de tre åren innan. Hur höga halterna av diflufenikan blir i vattendrag beror bl.a. av ett komplext samspel mellan användning, nederbörd och flöden.

Sammanställningen från CKB ligger till grund för en nyligen inledd utvärdering av om diflufenikankampanjen har uppnått sitt mål.  

Det som går att utläsa från resultaten från sammanställningen är att det är viktigt att även fortsättningsvis tillämpa integrerat växtskydd och följa de villkor och ytterligare rekommendationer om förstärkt hänsyn som finns för användning av diflufenikan.  

Här kan du läsa rapporten.

Fler nyheter

2022-04-28

Nya listor med avdriftsreducerande utrustning 

Att använda särskilt avdriftsreducerande utrustning är ett enkelt sätt att få säkrare effekter och kortare anpassade skyddsavstånd.

Läs mer
2022-02-28

Länk till DFF-webbinarium

Säkert växtskydd håller ett digitalt seminarium för att följa upp diflufenikankampanjen och du som är lantbrukare och/eller användare av...

Läs mer
2022-02-24

Därför ska du läsa etiketten på växtskyddsmedel

Du läser väl etiketten till de växtskyddsmedel som du använder? Där finns viktig och utförlig information om hur användningen ska gå till.

Läs mer