Säkert Växtskydd deltog på sommarens två stora lantbruksmässor.

Borgeby och Brunnby lantbruksmässor gick som vanligt av stapeln i månadsskiftet juni-juli. Säkert Växtskydd var självklart där för att prata säker växtskyddshantering.

Säkert Växtskydds monter drog till sig intresset hos lantbrukare men också myndighetspersoner, rådgivare och andra organisationer. Många ville prata om CTS-systemen (sluten påfyllning) och testa dessa själva med de utrustningar vi hade tillgängliga i tältet. Många tyckte att det var bra att man inte kom i kontakt med själva preparatet när ett slutet system används men det fanns också synpunkter på dunkarnas utformning. Att skydda sig själv och miljön är fördelar som många såg.

Många lantbrukare var också intresserade av preparatlistan, sprutjournalen och Hjälpredan som app. Det var positivt att vi fick in många synpunkter på Hjälpredan och bra tips på förbättringar, vilka vi för vidare för en utveckling av appen. Sprutjournaler finns i några varianter som app men många använder fortfarande papper. Då kan man använda de varianter som Säkert växtskydd tagit fram. Dessa hittar du på vår webb. Vi pratade också om skyddsutrustningar och delade ut skyddshandskar samt informationsblad om hur man skyddar sig själv och miljön vid hantering av växtskyddsmedel. Därtill visade vi på olika munstycken och demonstrerade olika avdriftsreducerande munstycken.

Diflufenikan (DFF) som finns i flera ogräspreparat vill vi särskilt informera om. Rester som är högre än riktvärdet har uppmätts i ytvatten och det är viktigt att hitta sätt att minska den risken om DFF ska kunna användas för ogräsbekämpning i fortsättningen. Ett nytt informationsblad delades ut och ni hittar det här på webbplatsen. Säkert Växtskydd höll också seminarium om DFF och vilka åtgärder du som använder sådana preparat kan göra för att risken att det hamnar i ytvattnet ska minska. Båda informationsbladen mottogs med intresse. Ta gärna en titt på presentationen som hölls vid seminarierna här.

Till sist vill vi tacka alla er som besökte vår monter och vi hoppas att vi ses igen nästa år!

 

Fler nyheter

2018-10-01

Prosulfokarb – se upp

Prosulfokarb som verksamt ämne ingår i flera preparat som är aktuella att använda just nu för att bekämpa ogräs i höstsäden.

Läs mer
2019-04-10

Bifarliga preparat

Jordbruksverket har gjort en lista med de växtskyddsmedel som har villkor när det gäller pollinerande insekter.

Läs mer
2017-12-21

Ny affisch

Jordbruksverket har tagit fram en uppdaterad affisch om herbicidresistens.

Läs mer