Allmänkemikalier och växtbiostimulanter är undantagna från krav på att godkännas som växtskyddsmedel. De kan ändå ha en användning i sammanhanget.

Allmänkemikalier har en typ av godkännande som gäller i hela EU. Det är en typ av kemikalier som kan vara till nytta för växtskyddet men som inte huvudsakligen används för växtskyddsändamål. Sådana produkter får inte säljas som växtskyddsmedel och har ingen bruksanvisning. De ska ändå ha ett EU-godkännande för en speciell användning. 22 allmänkemikalier är godkända och exempel är vassle, vinäger och öl. De får bara användas för det de är godkända för. Jordbruksverket publicerar en lista över dem och deras tillåtna användning varje år. Här är listan för 2020. 

Växtbiostimulanter har fått ett undantag i regelverket för växtskyddsmedel. Det är produkter som förbättrar egenskaper som näringsutnyttjande, tolerans mot stress som torka, kvalitetsegenskaper och tillgänglighet till näringsämnen i jorden eller rotzonen. Om de har en växtskyddseffekt ska de vara godkända som växtskyddsmedel, men det finns en gråzonÅ andra sidan kan det även finnas godkända växtskyddsmedel som uppfyller den nya definitionen av en växtbiostimulantDessa produkter kommer att betraktas som växtskyddsmedel till dess att deras produktgodkännanden löper ut men därefter kan företagen välja att sälja dem som växtbiostimulanter. 

Vad gäller då för den här typen av produkter när du ska föra sprutjournal?

Det finns inget krav på att dokumentera dem men det kan ändå vara bra att göra det. Om det uppstår någon skada på växterna eller om det är oklart varför effekten blivit som den blivit är det en fördel att ha dokumenterat vad som gjorts. Eftersom de inte kräver ett svenskt godkännande är det inget fel att dokumentera dem i sprutjournalen. För allmänkemikalier gäller dock att ha koll på för vilken gröda och användning de har ett EU-godkännande. 

Eftersom det inte finns någon bruksanvisning och de inte säljs som växtskyddsmedel kan det vara svårt att få uppgifter om till exempel möjliga blandningar, effekt på nyttoorganismer och annat. Det finns heller inget krav på uppgifter om effekten. Det har också hänt att produkter byter namn och marknadsförs under annat namn senare samma säsong. Det finns alltså inte samma krav på tillgänglig information som för godkända växtskyddsmedel. Var därför medveten om att du alltid använder denna typ av produkter på egen risk. 

Fler nyheter

2021-02-05

DFF-kampanjen har pågått i tre år

Diflufenikankampanjen, som riktar sig mot lantbruket i Skåne, har nu pågått under de tre säsongerna 2018-2020. Under de senaste åren har...

Läs mer
2021-02-02

Fel i Hjälpredan

Det har upptäckts ett fel i Hjälpredan för lantbruksspruta med bom. Tyvärr kan vi inte trycka upp nya Hjälpredor, men vill här informera om

Läs mer
2021-01-19

Inga fynd av prosulfokarb i frukt 2020

Under hösten 2017 och 2018 fick två olika äppelodlare sin frukt förorenad av prosulfokarb från intilliggande odlingar där ämnet spridits.

Läs mer