Allmänkemikalier och växtbiostimulanter är undantagna från krav på att godkännas som växtskyddsmedel. De kan ändå ha en användning i sammanhanget.

Allmänkemikalier har en typ av godkännande som gäller i hela EU. Det är en typ av kemikalier som kan vara till nytta för växtskyddet men som inte huvudsakligen används för växtskyddsändamål. Sådana produkter får inte säljas som växtskyddsmedel och har ingen bruksanvisning. De ska ändå ha ett EU-godkännande för en speciell användning. 22 allmänkemikalier är godkända och exempel är vassle, vinäger och öl. De får bara användas för det de är godkända för. Jordbruksverket publicerar en lista över dem och deras tillåtna användning varje år. Här är listan för 2020. 

Växtbiostimulanter har fått ett undantag i regelverket för växtskyddsmedel. Det är produkter som förbättrar egenskaper som näringsutnyttjande, tolerans mot stress som torka, kvalitetsegenskaper och tillgänglighet till näringsämnen i jorden eller rotzonen. Om de har en växtskyddseffekt ska de vara godkända som växtskyddsmedel, men det finns en gråzonÅ andra sidan kan det även finnas godkända växtskyddsmedel som uppfyller den nya definitionen av en växtbiostimulantDessa produkter kommer att betraktas som växtskyddsmedel till dess att deras produktgodkännanden löper ut men därefter kan företagen välja att sälja dem som växtbiostimulanter. 

Vad gäller då för den här typen av produkter när du ska föra sprutjournal?

Det finns inget krav på att dokumentera dem men det kan ändå vara bra att göra det. Om det uppstår någon skada på växterna eller om det är oklart varför effekten blivit som den blivit är det en fördel att ha dokumenterat vad som gjorts. Eftersom de inte kräver ett svenskt godkännande är det inget fel att dokumentera dem i sprutjournalen. För allmänkemikalier gäller dock att ha koll på för vilken gröda och användning de har ett EU-godkännande. 

Eftersom det inte finns någon bruksanvisning och de inte säljs som växtskyddsmedel kan det vara svårt att få uppgifter om till exempel möjliga blandningar, effekt på nyttoorganismer och annat. Det finns heller inget krav på uppgifter om effekten. Det har också hänt att produkter byter namn och marknadsförs under annat namn senare samma säsong. Det finns alltså inte samma krav på tillgänglig information som för godkända växtskyddsmedel. Var därför medveten om att du alltid använder denna typ av produkter på egen risk. 

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer