Har du funderat på hur du på bästa sätt bestämmer det anpassade skyddsavståndet vid vindstilla väderförhållanden? I så fall är du inte ensam. Då denna fråga är återkommande har Säkert växtskydd i samråd med Naturvårdsverket formulerat ett förtydligande för att reda ut vad som gäller i den situationen. 

Då det är fler faktorer än vind, t.ex. droppstorlek, temperatur och bomhöjd, som påverkar avdrift bör det anpassade skyddsavståndet beräknas även vid vindstilla förhållanden. I de fall då det inte är möjligt att avläsa vindriktning, är det svårt att ha kontroll över eventuell avdrift från bekämpning, t.ex. om turbulens förekommer efter maskinen eller ifall en vindby passerar. 

Även om vinden är mycket svag bör man försöka uppskatta vindriktningen. Det kan dock kräva längre tid än vid jämn vind. Om Hjälpredan används för att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd som ska hållas, slå upp den tabell för 1,5 m/s som är aktuell för din temperatur, dos och bomhöjd och ta hänsyn till om det är Allmän eller Särskild hänsyn som krävs. Det skyddsavstånd som Hjälpredan anger är det riktmärke som bör användas för att inte riskera avdrift vid vindstilla förhållanden. Det beräknade skyddsavståndet bör aldrig bli kortare än Hjälpredans minsta anpassade skyddsavstånd, det vill säga 2 meter. 

Det är inget krav att använda just Hjälpredan, utan kravet är att beräkna samt hålla skyddsavstånd och att ta hänsyn till de faktorer som Hjälpredan omfattar. 

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer