Har du funderat på hur du på bästa sätt bestämmer det anpassade skyddsavståndet vid vindstilla väderförhållanden? I så fall är du inte ensam. Då denna fråga är återkommande har Säkert växtskydd i samråd med Naturvårdsverket formulerat ett förtydligande för att reda ut vad som gäller i den situationen. 

Då det är fler faktorer än vind, t.ex. droppstorlek, temperatur och bomhöjd, som påverkar avdrift bör det anpassade skyddsavståndet beräknas även vid vindstilla förhållanden. I de fall då det inte är möjligt att avläsa vindriktning, är det svårt att ha kontroll över eventuell avdrift från bekämpning, t.ex. om turbulens förekommer efter maskinen eller ifall en vindby passerar. 

Även om vinden är mycket svag bör man försöka uppskatta vindriktningen. Det kan dock kräva längre tid än vid jämn vind. Om Hjälpredan används för att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd som ska hållas, slå upp den tabell för 1,5 m/s som är aktuell för din temperatur, dos och bomhöjd och ta hänsyn till om det är Allmän eller Särskild hänsyn som krävs. Det skyddsavstånd som Hjälpredan anger är det riktmärke som bör användas för att inte riskera avdrift vid vindstilla förhållanden. Det beräknade skyddsavståndet bör aldrig bli kortare än Hjälpredans minsta anpassade skyddsavstånd, det vill säga 2 meter. 

Det är inget krav att använda just Hjälpredan, utan kravet är att beräkna samt hålla skyddsavstånd och att ta hänsyn till de faktorer som Hjälpredan omfattar. 

Fler nyheter

2022-04-28

Nya listor med avdriftsreducerande utrustning 

Att använda särskilt avdriftsreducerande utrustning är ett enkelt sätt att få säkrare effekter och kortare anpassade skyddsavstånd.

Läs mer
2022-02-28

Länk till DFF-webbinarium

Säkert växtskydd håller ett digitalt seminarium för att följa upp diflufenikankampanjen och du som är lantbrukare och/eller användare av...

Läs mer
2022-02-24

Därför ska du läsa etiketten på växtskyddsmedel

Du läser väl etiketten till de växtskyddsmedel som du använder? Där finns viktig och utförlig information om hur användningen ska gå till.

Läs mer